Продукти

Northmace, UK

Продуктите на Northmace са специално създадени за високонатоварена употреба в хотелите.

С дълга продуктова гаранция и рециклируеми материали. Всички електрически уреди са енергоспестяващи.

Търговски условия:

Цените на продуктите се отнасят за минимално количество от 50 бр. 

Търговски отстъпки: за доставка на повече от 3 вида артикули или за количества над 2 пъти над минималните.

Начин на плащане:

- 100% авансово по издадена проформа фактура от РОГЕЛ ЕООД

- 70% аванс - при доставка на по-големи количества

Срок на доставка:

- от 12 до 16 дни.

марки
Подреди по